กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
News
ผู้ที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถาม เรื่อง "ฉลาดกู้ ฉลาดออม” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่่อผู้โชคดี 10 ท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถาม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ คั้งที่ 1 เรื่อง "ฉลาดกู้ ฉลาดออม" ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ ครั้งที่ 1 "ฉลาดกู้ ฉลาดออม" และตัวอย่าง idp3 กองสวัสดิการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดให้ทดลองใช้บริการรถตู้ช่วงเวลาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 (***หากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก จะเปิดให้บริการประจำในโอกาสต่อไป***) เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 66 เวลา 12.30 น. นางประวัณยา บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ให้เกียรติ กล่าวเปิดโครงการและมอบของที่ระลึกแด่ วิทยากรและผู้ดำเนินรายการจากธนาคารกรุงไทย 3 ท่าน เรื่อง “ฉลาดกู้ ฉลาดออม” ผ่านการ Streaming ทาง Intranet ของหน่วยงาน และ Facebook Live “สื่อศาล”
กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image