กองสวัสดิการศาลยุติธรรม

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

กองสวัสดิการศาลยุติธรรม

สวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่

โครงการสวัสดิการโทรศัพท์ฯ สำหรับบุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรม ประจำปี 2564

1. สิ้นสุดการรอคอย โครงการสวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่ iphone12 และเพื่อนพ้องมาแล้ว     

2. ลูกค้าติดสัญญาโครงการเดิม จองโทรศัพท์โครงการใหม่ได้ 

3. Link แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี 2564 (เฉพาะหน่วยงานเป็นผู้กรอก) (ปิดระบบการกรอกข้อมูลแล้ว)

4. ประกาศรายชื่อหน่วยงานแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 2564 
5. Link จองโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ประจำปี 2564 สนใจสั่งจอง "คลิกเลย" (ปิดระบบการจองแล้ว) 

6. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติจองเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำปี 2564 

7.  Link จองโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ประจำปี 2564 รอบ 2  "คลิกเลย"  (ปิดระบบการจองแล้ว) 
8. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติจองเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำปี 2564 รอบที่ 2 
 

การใช้บริการโทรศัพท์หลังครบกำหนดสัญญาตามข้อตกลง โครงการสวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำปี 2562